HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK

INSTRUKCJA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH
Z BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W MIĘDZYRZECZU

 

 1. Rodzice/uczniowie oddają podręczniki w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie w celu uniknięcia grupowania się osób.
 2. Harmonogram zwrotu książek zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
 3. Osoba dokonująca zwrotu powinna stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.
 4. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce, założyć rękawiczki
  oraz maseczkę zakrywającą usta i nos.
 5. W bibliotece mogą jednocześnie przebywać dwie osoby.
 6. Należy zachować wymaganą odległość od rozmówcy – minimum 1,5 m.
 7. Uczeń powinien w domu przygotować podręczniki:

 – sprawdzić, czy są podpisane,

 – usunąć wpisy dokonane ołówkiem,

– podkleić rozdarte lub wypadające kartki,

– usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki).

 1. Podręczniki należy zapakować w torbę foliową oraz opisać na zewnątrz: imię
  i nazwisko ucznia, klasa, ilość podręczników. Zwrot książek uczeń/rodzic potwierdza podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej
  przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Książki zwrócone przez czytelników zostaną poddane kwarantannie.
 3. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego podręczników. W przypadku stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny Librus.
 4. Pytania dotyczące zwrotu książek i podręczników proszę kierować
  do nauczyciela bibliotekarza poprzez dziennik Librus.

Czytaj dalej…

harmonogram