Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z zagrożeniem spowodowanym korona wirusem i koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa, zakończenie bieżącego roku szkolnego i odbiór świadectw będzie miało szczególny charakter.

Uczniowie poszczególnych klas mają wyznaczony czas i miejsce odbioru świadectw – harmonogram w załączeniu.

W przypadku słonecznej pogody, zgodnie z harmonogramem czasowym, WEJŚCIA A I B odbiorą świadectwa na placu przed szkołą, a WEJŚCIE C na placu z tyłu szkoły.

Dyrektor SP 6

Krzysztof Marzec