Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z zagrożeniem spowodowanym korona wirusem i koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa, zakończenie bieżącego roku szkolnego i odbiór świadectw będzie miało szczególny charakter. Uczniowie poszczególnych klas mają wyznaczony czas i miejsce odbioru świadectw – harmonogram w załączeniu. W przypadku słonecznej pogody, zgodnie z harmonogramem czasowym, WEJŚCIA A I B odbiorą świadectwa na placu przed […]

PISANKA WIELKANOCNA

Podczas zdalnie prowadzonych zajęć świetlice SP Nr 6 przygotowały na czas przed Wielkanocą konkurs plastyczny dla swoich podopiecznych. Jego tematem była „Pisanka wielkanocna”. Technika, forma – dowolne. Liczyła się  kreatywność młodych twórców i samodzielność wykonania pracy. Zaproszenie do udziału przesłane było drogą internetową – za pomocą Librusa. Nadsyłane prace od razu wychowawcy świetlic umieszczali na […]

Lista kandydatów przyjętych do I klasy

Lista kandydatów przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu w roku szkolnym 2020/2021 L.p. Nazwisko i imię dziecka 1.        Adamski Patryk 2.        Bartkowiak Stanisław 3.        Bednaruk Natalia Sybilla 4.        Berczyńska Marta Maria 5.        Bronisz Sandra Anna 6.        Butlak Hanna 7.        Ciesek Zuzanna 8.        Czarniak […]

REKRUTACJA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W MIĘDZYRZECZU KOMUNIKAT PONIŻEJ ZAMIESZCZONO LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. KOLEJNYM ETAPEM REKRUTACJI JEST POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA PRZEZ RODZICA KANDYDATA. DRUK DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE REKRUTACJA. DOKUMENTY PROSZĘ WYSŁAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES MAILOWY SZKOŁY sp6@miedzyrzecz.pl LUB W […]

ZDALNE NAUCZANIE

Od 25 marca br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca br. będziemy realizować podstawę programową kształcenia ogólnego poprzez nauczanie zdalne. W związku z powyższym zarządzam: Środkiem komunikacji: rodzic – uczeń – nauczyciel – dyrektor jest dziennik elektroniczny Librus; Zobowiązuję nauczycieli do zmodyfikowania i dostosowania planów wynikowych i realizację w ich ramach podstawy […]

Zeróweczki na pokazie przygotowanym przez klasy III!

Uczniowie z klas III w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej pod nazwą „Ortograficzne bajki Kamishibai” przygotowali prezentację metodą japońskiego teatru ilustracji przedstawiając baśnie i legendy. Pracując w niewielkich zespołach, mieli za zadanie zapoznać się z przydzielonym fragmentem tekstu, zilustrować opowiedziane w nim wydarzenia, wybrać lidera do jego pięknego przeczytania, wyszukać w tekście wyrazy z trudnościami ortograficznymi, […]

Konkurs piosenki

W środę 12 lutego odbył się w naszej szkole Konkurs Piosenki dla klas I-III. Uczestnicy konkursu zaprezentowali wcześniej przygotowane piosenki, korzystając z bardzo różnorodnego repertuaru. Jury w składzie p. Dorota Sierociuk, p. Elżbieta Gałach i p. Aneta Gryka oceniając prezentacje wokalne, brało pod uwagę walory głosowe, poczucie rytmu, dobór repertuaru i co najważniejsze ogólny wyraz […]