Dokumenty do pobrania

1. Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu z obwodu

 
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu spoza obwodu

 
2a. Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I

 
3. Potwierdzenie woli nauki

 
4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 
4a. Oświadczenie rodziców do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy

 
5. Deklaracja korzystania z obiadów

 
6. Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcję religii

 
7. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku