Ważne terminy

  1. 04.02.2020 r. godz. 8:00 – 24.02.2020 r. godz. 15:00 – Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci mieszkających w obwodzie szkoły.
  2. 03.03.2020 r. godz. 8:00 – 18.03.2020 r. godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami.
  3. 20.03.2020 r. – 31.03.2020 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły publicznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. 01.04.2020 r. godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. 01.04.2020 r. godz. 15.00 – 10.04.2020 r. godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  6. 15.04.2020 r. godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.