Ważne terminy

  1. 04.02.2019 r. godz. 8:00 – 18.02.2019 r. godz. 15:00 – Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci mieszkających w obwodzie szkoły.
  2. 19.02.2019 r. godz. 8:00 – 01.03.2019 r. godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
  3. 04.03.2019 r. – 14.03.2019 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły publicznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. 15.03.2019 r. godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. 15.03.2019 r. godz. 15.00 – 22.03.2019 r. godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  6. 01.04.2019 r. godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.